Binapro BV heeft er bewust voor gekozen om geen gebruik te maken van cookies. Wij respecteren alle vormen van privacy van onze bezoekers en klanten en achten het daarom niet nodig om data over hun surfgedrag te verzamelen. Mede hierdoor voldoet onze website aan de eisen van de AVG wetgeving die van kracht zal worden op 25 mei 2018.

Waterzuivering

BINAPRO is een expert op alle gebieden van afvalwaterbehandeling zowel industrieel, stedelijk, grachten als ook percolaatbassins etc.