Binapro BV heeft er bewust voor gekozen om geen gebruik te maken van cookies. Wij respecteren alle vormen van privacy van onze bezoekers en klanten en achten het daarom niet nodig om data over hun surfgedrag te verzamelen. Mede hierdoor voldoet onze website aan de eisen van de AVG wetgeving die van kracht zal worden op 25 mei 2018.

+

=

Redox technologie

Zodra de actieve agenten welke zich bevinden in onze producten in contact komen met de geuremissie, vindt er een Redox reactie plaats. Redox staat voor reduceren en oxideren van moleculen waarbij de uitwisseling van moleculen op basis van evenredige aantallen geschiedt. De Redox reactie zorgt voor een uitwisseling van moleculen tussen de door ons ingebrachte actieve agenten en de moleculen die vrij zijn gekomen bij het productieproces en als zodanig geuroverlast veroorzaken. Door de Redox reactie verandert de moleculaire structuur van de geuroverlast veroorzakende moleculen. Daardoor veranderen de aan de geuremissie gerelateerde geureigenschappen. Opvolgend hieraan zal deze geur licht of niet meer waarneembaar zijn.

Ten aanzien van deze ontwikkelde en gepatenteerde manier om geurhinder te elimineren kunnen onze oplossingen gezien worden als innovatief bij olfactorische vervuiling en hebben wij met onze jarenlange ervaring een leidende rol op het gebied van olfactorische geuremissiebehandeling.