Binapro BV heeft er bewust voor gekozen om geen gebruik te maken van cookies. Wij respecteren alle vormen van privacy van onze bezoekers en klanten en achten het daarom niet nodig om data over hun surfgedrag te verzamelen. Mede hierdoor voldoet onze website aan de eisen van de AVG wetgeving die van kracht zal worden op 25 mei 2018.

eNose

Een meetinstrument dat verschillen in luchtsamenstelling monitort, voordat werknemers en omwonenden kunnen worden beïnvloed in het gebied van de milieucontouren, is de elektronische neus (eNose). De eNose, wordt tevens ingezet als ondersteunende technologie bij maatwerkoplossingen om in alle soorten van industriële omgevingen veranderingen in luchtkwaliteit te meten. Deze emissie is in beeld te brengen door de inzet van de eNose.

De eNose is een compact meetinstrument met daarin een viertal sensoren die veranderingen in de samenstelling van de lucht waarneemt. Een eNose is niet ontworpen om specifieke stoffen te detecteren. De verschillende reacties van de sensoren op dezelfde stof zorgen er in sommige gevallen wel voor dat per stof een herkenbaar reactiepatroon (fingerprint) optreedt. Met deze fingerprint kan de eNose in sommige gevallen mogelijk ook gebruikt worden voor de detectie van gasvormige stoffen in de lucht.

Voor de interpretatie van de sensordata is er een intelligent online informatiesysteem dat continu inzicht geeft in de aanwezigheid en verspreiding van industriële emissie. Deze techniek is reeds bij een groot aantal bedrijven in gebruik voor zowel emissie signalering als procesbewaking.

Onze werkgebieden

Afvalverwerking

BINAPRO behandelt succesvol afvalstortplaatsen, afvalopslag, rolcontainers, vuilniswagens en nog veel meer op het gebied van afvalverwerking.
Onze oplossingen variëren van de behandeling van schoorstenen, binnenopslag, buitenopslag, deuren tot optimalisatie van biofilters

Waterzuivering

BINAPRO is een expert op alle gebieden van afvalwaterbehandeling zowel industrieel, stedelijk, grachten als ook percolaatbassins etc.

Petrochemie

BINAPRO behandelt geuren van raffinaderijen, olieopslag, tankreiniging en voldoet aan explosie beveiligingseisen (Atex)

Industrie

BINAPRO is een belangrijk partner voor de behandeling van alle soorten industriële geuremissies van productie- en opslagplaatsen tot schoorstenen

Recycling

BINAPRO heeft maatwerkoplossingen voor recyclingbedrijven van compost, plastic, kunststof en papier

Intramurale zorg

BINAPRO realiseert een geurloze omgeving in de intramurale zorg bij ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, verpleegtehuizen, etc.
Waarbij behandeling van overlast door incontinentie een van de speerpunten is

Waarom kiezen voor Binapro

Positieve kosten en baten

BINAPRO realiseert substantiële geuremissiereductie met een minimum aan initiële en operationele kosten.

Biologisch proces

BINAPRO biedt milieuvriendelijke, duurzame oplossingen die geuremissies effectief afbreken.

Jarenlange ervaring

BINAPRO is gespecialiseerd in consulting, ontwerp en implementatie van klantgerichte oplossingen betreffende geurneutralisatie binnen alle sectoren.